Hem

Erlandsson Consulting ABErlandsson Consulting AB

    Helena Erlandsson

Jag driver konsultverksamhet och erbjuder tjänster bl a inom finanssektorn samt till småföretagare, se under fliken tjänster.  Tar även styrelseuppdrag (certiferad).

Jag hjälper ägare, styrelse och ledning att trygga verksamheten genom:


  • Riskanalys med handlingsplan
  • Att verka för en god regelefterlevnad och målstyrning
  • Struktur- och organisationsutveckling
  • Intern styrning och kontroll
  • Effektivisering
  • Rådgivning/rapportering & utbildning
  • Aktiv roll som styrelseledamotOm Helena:

Min erfarenhet är framför allt inom kapitalförvaltning, fond- och värdepappersbolag.

Jag har arbetat med områden som t ex administration, "middle office", ekonomi, "business controlling", "performance attribution", ledarskap, förvaltning, försäljning, placeringsrådgivning, intern kontroll/intern revision, compliance/operativa risker,

"risk management", organisationsfrågor, styrelsearbete mm.


De senaste åren har jag ansvarat för compliance/övergripande riskhantering på värdepappersbolag och dessförinnan var jag vice vd på ett fondbolag. Har erfarenhet som styrelseledamot i fondbolag.Några av mina tidigare arbetsgivare är: Indecap AB

Stockholm Asset Management AB

Folksam Kapitalförvaltning


Mina styrkor ligger i min analytiska förmåga samt min helhetssyn i kombination med min breda erfarenhet.

Jag är driftig, entusiastisk, resultatinriktad och ganska envis för att uppnå de mål som är satta.

Att vara med att styra upp verksamhet, organisera och effektivisera är jag väldigt road av. Är pedagogiskt lagd och lär gärna ut av mina kunskaper.  Jag tycker det är roligt att arbeta med utveckling inom företag samt att coacha/leda andra. Välmående medarbetare bidrar ofta till ett bra företagsklimat och en effektivare organisation.


Välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information:

Helena Erlandsson

Erlandsson Consulting AB

Bonäsvägen 44

176 75 Järfälla


E-mail: helena@erlandssonconsulting.se

Telefon: 072 -717 07 37


Copyright @ All Rights Reserved