Tjänster

Erlandsson Consulting AB


Exempel på företagstjänster som jag kan hjälpa till med:

Styrelseuppdrag:

Certifierad styrelseledamot för små och medelstora bolag.

(Styrelseakademien)

Behöver ni tillfällig hjälp vid hög belastning?
Utredningar, projekt, produktutveckling, chefspost, intern styrning, uppstrukturering, verksamhetsanalyser, effektivisering mm? 


Behöver ni en interimslösning? Där kan jag fylla en lucka.Riskhantering och compliance:

Uppnås genom att leva upp till kraven på en god styrning och kontroll:

-Uppdatering av interna regelverk

-Effektivisera, eventuellt omorganisation

-Självutvärdering av operativa samt strategiska risker

-Indentifiering/värdering/riskrapportering till styrelsen

-Uppföljning/kontroll av placeringsrisker och riskmått

-Utbildning/rådgivning

-Verka för en god intern kontroll/dualitetsprincipen

-Effektivisering av rutiner/system

-Stickprovskontroller 


Internrevision:

-Verksamhetsgranskning

-Utvärdering av regelefterlevnad/övrig verksamhet

-Utvärdering av riskhantering/effektivitet/rutiner

-Processkartläggning

-Utvärdering av genomförda kontroller/dualitet

-Rådgivning om intern kontrollBokföring, bokslut och deklarationer.


Coaching:

Jag är utbildad livs- och karriärcoach och jag erbjuder ett program som sträcker sig under ca sex månader.

Coachingen kan användas för anställda som behöver personlig utveckling eller står inför en uppsägning eller omorganisation. Syftet är att ta fram inre styrkor,  förbättra sin livskvalitet och sätta nya mål utifrån de drivkrafter man har.


Exempel på andra tjänster för dig som är fåmansföretagare:


Jag erbjuder dig som ägare i fåmansbolag löpande ekonomisk rådgivning samt upplyser dig om gällande skatteregler.

Är du ointresserad av ekonomi?

Fokusera på det du är bra på! Outsourca det du kan.


Börjar din omsättning att öka kraftigt?

Är det dags att byta företagsform?

Jag erbjuder dig utbildning för att kunna komma igång med AB. Vi går igenom beskattningsfrågor, skillnad mellan enskild firma och AB, utdelning för fåmansbolag samt i övrigt vilka regler som gäller.

Kanske behöver du  hjälp med att registrera bolaget, budget samt affärsplan, mm?

Optimera din ekonomi!

Jag kan bidra med ekonomisk planering och se vad som är optimal för dig i ditt aktiebolag avseende lön, utdelning, avsättning till tjänstepension mm.


Behöver du utbildning om hur fondmarknaden fungerar?

Jag informerar om vilka risker/möjligheter som finns förknippade med dessa olika placeringar.

Vilken effekt ger den genomsnittliga årsavkastningen på sikt?


Om du väljer en väldigt låg risk i dina tjänstepensionsval,

hur påverkar det din framtida pension?  Vad blir effekten när räntan stiger?


Vill du förbättra din pensionprognos?

Jag vägleder dig gärna som en oberoende aktör!
Välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information om t ex prisuppgift och offert

Telefon:

072 -717 07 37

Email:      helena@erlandssonconsulting.se


LinkedIn:

Copyright @ All Rights Reserved